Rzetelność zgłoszeń i ich konsekwencje

Wszelkie informacje od sygnalistów, powinny być poparte faktami. Rada Europy posługuje się pojęciem dobrej wiary przy definicji działalności sygnalisty. A wiec zgłoszenia powinny być formułowane w oparciu o stwierdzone fakty oraz w dobrej wierze.

Kontynuuj czytanie