Jak definiowane są założenia związane z sygnalistami?

Zakłada się, że to informacje od osób funkcjonujących wewnątrz struktury są najskuteczniejszym źródłem o wszelkich formach nadużyć i nieprawidłowości w organizacji.

SYGNALISTA to osoba zgłaszająca, sygnalizująca o nieprawidłowościach w działaniu przedsiębiorstwa.

Za sygnalistę uważa się osobę zawiadamiającą zarówno o naruszeniach niosących szkodę szerokiej grupie osób jak i naruszeniach dotyczących własnych interesów sygnalisty w domniemaniu, że mogą one w przyszłości dotyczyć także szerszej grupy osób.

Zgłoszenie może być kierowane bezpośrednio do pracodawcy lub poza nim – do organów właścicielskich, właściwych organów nadzoru itp. i powinno dotyczyć wszelkich nieprawidłowości w miejscu pracy czy konkretnym środowisku zawodowym.

Sygnalista może i na ogół pozostaje anonimowy a narzędzia zapewniające sprawny przesył informacji i komunikacje z jednoczesnym zachowaniem anonimowości zapewnia pracodawca.

Według projektu dyrektywy Komisji Europejskiej z dnia 23.04.2018 pojęcie sygnalisty obejmuje zarówno pracowników, jak i kandydatów do pracy, samozatrudnionych i zleceniobiorców, kontrahentów, praktykantów czy wolontariuszy. Projekt zakłada, że wszyscy zatrudniający pow. 50 pracowników i osiągający roczny obrót ponad 10 mln euro oraz wszystkie władze centralne i lokalne ( w tym samorządy terytorialne pow. 10 tys. mieszkańców) będą zobowiązane do wprowadzenia wew. narzędzi do anonimowego składania zawiadomień o nieprawidłowościach.