Rzetelność zgłoszeń i ich konsekwencje

Wszelkie informacje od sygnalistów, powinny być poparte faktami. Rada Europy posługuje się pojęciem dobrej wiary przy definicji działalności sygnalisty. A wiec zgłoszenia powinny być formułowane w oparciu o stwierdzone fakty oraz w dobrej wierze.

Sygnaliści muszą unikać domniemania, subiektywnych interpretacji, domysłów czy opierania się na plotkach i niepotwierdzonych informacjach.

Jeśli osoba w momencie składania zawiadomienia posiadała taką część wiedzy która obligowała ją do jego złożenia, to nawet w przypadku gdy zawiadomienie w konsekwencji okaże się nieprawdziwe, osoba taka utrzymuje status sygnalisty.

 

Status sygnalisty nie będzie dotyczył osoby świadomie rozpowszechniającej informacje nieprawdziwe a zbyt daleko idące oskarżenia formułowane przez te osoby mogą być podstawą do roszczeń związanych z pomówieniem i naruszeniem dóbr osobistych.